អារេ scintillation

កាតាឡុកផលិតផល Kinheng Crystal 2023
 • អារេ Scintillation, Scintillator Array, ម៉ាទ្រីស

  អារេ Scintillation, Scintillator Array, ម៉ាទ្រីស

  អត្ថប្រយោជន៍របស់យើង៖

  ● ទំហំភីកសែលអប្បបរមាអាចប្រើបាន

  ● កាត់បន្ថយការនិយាយឆ្លងអុបទិក

  ● ភាពស្មើគ្នាល្អរវាងភីកសែលទៅភីកសែល/អារេទៅអារេ

  ● TiO2/BaSO4/ESR/E60

  ● Pixel Gap៖ 0.08, 0.1, 0.2, 0.3mm

  ● ការសាកល្បងដំណើរការមាន